Kontaktinformasjon

Besøks- og postadresse:
Vollenveien 34
1390 Vollen

Barnehage:
Telefon styrer i barnehage: 66 98 71 24

Skole:
Telefon rektor skole: 66 98 71 23
Telefon SFO: 66 98 71 29 / 90 83 91 81
Helsesøster: 66 98 71 27 (onsdager)

Telefon administrasjon: 66 98 71 20
Ved spørsmål om barnehageplass kontakt Styrer i barnehagen.

E-postadresser:

Rektor skole:
patrick.magnussen@vollenmontessori.no

Inspektør skole
anna.sandahl@vollenmontessori.no

Styrer barnehage: espen.dahlberg@vollenmontessori.no

Styrerassistent barnehage:
sissel.gullberg@vollenmontessori.no

Administrasjons konsulent skole/barnehage:
heidi.zaar@vollenmontessori.no

Økonomi/IT skole/barnehage:
helene.lunde@vollenmontessori.noTeamleder skole 1-2 trinn
marit.beate.andreassen@vollenmontessori.no

Teamleder skole 3-4 trinn
anna.sandahl@vollenmontessori.no

Teamleder skole 5-7 trinn gyda.lotveit@vollenmontessori.no