Ledige jobber:

På denne siden vil det legges ut informasjon om ledige jobber i Vollen montessori skole og Vollen montessori barnehage.

Ringevikarer i Vollen montessoribarnehage
Vi ønsker å knytte til oss ringevikar som kan jobbe ved fravær i barnehagen.
Ta kontakt med oss på mail til: barnehagen@vollenmontessori.no