SKOLERUTE FOR SKOLEÅRET 2017/2018

Skolerute for skoleåret 2017/2018

Måned

Skoledager
per måned

Ferier og fridager per måned

August

9

Skolestart mandag 21. august.

September

20

Fri mandag 11. september (Stortingsvalg)

Oktober

17

Høstferie, uke 40 f.o.m. 2. oktober t.o.m. 6. oktober

November

22


Desember

15

Juleferie f.o.m. 22. desember 2017 t.o.m. 2. januar 2018

Januar

21

Skolestart onsdag 3. januar 2018

Februar

15

Vinterferie uke 8 (19. februar t.o.m. 23. februar)

Mars

17

Påskeferie f.o.m. 26. mars t.o.m. 2. april

April

20

Skolestart etter påskeferien tirsdag 3. april

Mai

18

Fri 1. mai, Kristi himmelfartsdag 10. mai, 17. og 18. mai
og 2. pinsedag 21. mai.

Juni

16

Siste skoledag fredag 22. juni 2018

Sum

190


Skolerute for skoleåret 2018/2019

Måned

Skoledager
per måned

Ferier og fridager per måned

August

10

Skolestart mandag 20. august.

September

20


Oktober

18

Høstferie, uke 40 f.o.m. 1. oktober t.o.m. 5. oktober

November

22

Desember

14

Juleferie f.o.m. 21. desember 2018 t.o.m. 2. januar 2019

Januar

21

Skolestart torsdag 3. januar 2019

Februar

15

Vinterferie uke 8 (18. februar t.o.m. 22. februar)

Mars

21


April

16

Påskeferie f.o.m 15. april t.o.m 22. april

Mai

19

Fri 1. mai. Fri 17. mai. Fri 30. mai (Kristi himmelfartsdag)
Fri 31. mai

Juni

14

Fri 10. juni (2. pinsedag) Siste skoledag fredag 21. juni 2019

Sum

190