SKOLERUTE FOR SKOLEÅRET 2017/2018

Vollen Montessori skole ønsker alle et godt skoleår!

Skolerute for skoleåret 2017/2018

Måned

Skoledager
per måned

Ferier og fridager per måned

August

9

Skolestart mandag 21. august.

September

20

Fri mandag 11. september (Stortingsvalg)

Oktober

17

Høstferie, uke 40 f.o.m. 2. oktober t.o.m. 6. oktober

November

22

Desember

15

Juleferie f.o.m. 22. desember 2017 t.o.m. 2. januar 2018

Januar

21

Skolestart onsdag 3. januar 2018

Februar

15

Vinterferie uke 8 (19. februar t.o.m. 23. februar)

Mars

17

Påskeferie f.o.m. 26. mars t.o.m. 2. april

April

20

Skolestart etter påskeferien tirsdag 3. april

Mai

18

Fri 1. mai, Kristi himmelfartsdag 10. mai, 17. og 18. mai
og 2. pinsedag 21. mai.

Juni

16

Siste skoledag fredag 22. juni 2018

Sum

190