Generell info om Vollen montessori skole

FASILITETER
Skolen har flotte lokaler som ble renovert i 2009. Hver av gruppene har store og lyse klasserom med eget grupperom.

I 1.etasje er det et stort klasserom for gruppe 2, og et tilstøtende rom der det skal innredes til skolebibliotek. Etasjen har også et nyinnredet kjøkken som brukes som skolekjøkken og SFO-base.

I underetasjen er stort, delbart klasserom for gruppe 1, samt gymsal med en scene i enden av salen, kunst- og håndverksrom og medie- og musikkrom.

Klasserommene er delt inn i seksjoner hvor hvert fag har sitt område.

Fagseksjoner i klasserommene:

  • Norsk
  • Lesekrok
  • Matematikk
  • Engelsk
  • Geografi
  • Biologi
  • Historie
  • Kunst og håndverk
  • Musikk

GYM
Skolen har en ny og flott gymsal.

Uteskole

Uteskolen er en del av skoletilbudet ved Vollen montessoriskole. På uteskoledagene har vi en fin mulighet til å dra utenfor skolens område til alternative læringsrom. Vi drar på turer hvor vi kan gjøre ulike fysiske aktiviteter og praktiske oppgaver. Vi bruker turdagene til å reise på ekskursjoner til museer, teater, bibliotek og aktuelle lokale foretak.

Skolen har satt opp en lavvo. Denne brukes av uteskolen.

Skolens uteområde

Vollen montessoris uteområde ble opprustet høsten 2005. Uteområdet har klatrestativ, basketballkurver, smashballstativ, bordtennisbord, fotballmål, huske og sandkasse.

Uteområdet vil bli ytterligere oppgradert i forbindelse med oppussingen av skolens bygg.

Vi kan i tillegg bruke fotball- og skøytebane rett ved skolen