Priser

FORELDREBETALING I SKOLEN:
Skole: kr 2000,- med tillegg av matpenger med kr 30,- pr. måned.
SFO: kr 1.850,- pr. måned med tillegg av matpenger med kr 35 pr. måned.

SØSKENMODERASJON VED VOLLEN MONTESSORISKOLE
Søskenmoderasjonen tar hensyn til familier med barn i Vollen montessori barnehage. Søskenmoderasjonenes størrelse vedtas for et år av gangen, i forbindelse med budsjettbehandlingen. Søskenmoderasjon gjeldende fra 1. januar 2017:
Har man ingen barn i barnehage betaler yngste barn i skolen full pris. Barn nr 2 får 10 % rabatt. Barn nr 3 får
20 % rabatt og barn nr 4 får 30 % rabatt. Samme moderasjon vil gjelde for SFO.

Dette vil si; om man har ett eller flere barn i barnehage får yngste (første) barn i skolen
10 % rabatt, barn nr 2 i skole får 20 %, barn nr 3 i skole får 30 % rabatt. Samme moderasjon vil gjelde for SFO.

Foreldre som ønsker rabatt på skolepenger for kommende skoleår plikter selv å melde fra til skolen, på mail til
kontor@vollenmontessori.noinnen 1. juni hvert år. Det gis ikke moderasjon med tilbakevirkende kraft, om man ikke har meldt fra om ønsket rabatt.