SFO (Skolefritidsordning)

Vollen montessoriskole tilbyr SFO for 1 - 4. klasse.
Dersom man ønsker SFO-plass søkes dette på SØKNADSKJEMA SFO.
SFO-betaling for skoleåret 2016/2017 er kr 1.850,-, med tillegg av kostpenger à kr 35.- pr. måned. Betalingen faktureres sammen med foreldrebetalingen, og forfaller til betaling 5. i hver måned. Oppsigelse av SFO-plass må skje skriftlig, og med 3 måneders varsel.

Åpningstider for SFO er 07.30 - 08.30 og 14.30 - 17.00.