Søke plass
Vi gir et tilbud til barn i alderen 1-6 år. Søknadsfrist for oppstart i august jfr. hovedopptaket er 1. mars, og du søker gjennom Asker kommune (www.asker.kommune.no). Det er kontinuerlig opptak ellers i året.

Besøke oss
Dere er velkomne til å komme på besøk til oss. Vi tar imot besøk fortløpende gjennom hele barnehageåret.
Besøksdag er tirsdager kl. 1300. Da får dere pratet med en av de ansatte, samt dere får omvisning i barnehagen. Barn kan gjerne være med. Besøk kan avtales med oss på forhånd på tlf 66 98 71 24 eller mail til barnehagen@vollenmontessori.no

Ledige plasser:
Vi får fra 1. februar 2018 to ledige plasser for barn født 16/17.

Åpningstider:
Vi har åpent fra kl 0730-1700 mandag til fredag

Priser
Prisen for barnehageplass er kr 3380,- pr mnd. Varm lunsj er inkludert.
Det betales for 11 måneder i året.

Ferieplan
Oversikt over når barnehagen har stengt ligger her: