Kontaktinformasjon

Besøks- og postadresse:
Vollenveien 34
1390 Vollen

Barnehage:
Telefon styrer i barnehage: 66 98 71 24

Telefon administrasjon: 66 98 71 20
Ved spørsmål om barnehageplass kontakt Styrer i barnehagen.

E-postadresser:

barnehagen@vollenmontessori.no

Styrerassistent barnehage:

sissel.gullberg@vollenmontessori.no

Administrasjons konsulent skole/barnehage:
heidi.zaar@vollenmontessori.no

Økonomi/IT skole/barnehage:
helene.lunde@vollenmontessori.no