Barns rettigheter i barnehagen

Barn har rett på et trygt og inkluderende barnehagemiljø.

Barn har rett på medbestemmelse som er i henhold til barnets modenhet.

Barn har rett på å bli sett og anerkjent.

Barn har rett til å bli respektert

Barn har utfra sin modenhet og alder rett til å ha en privat integritet.

Barn har rett på å være i et rikt utstyrt og tilrettelagt fysisk miljø

Maria Montessori