Personalet vårt består av barnehagelærere, montessoripedagoger, fagarbeidere og andre medarbeider.

Her følger en oversikt over personalet med det året  de startet i barnehagen.

 

Sissel Gullberg, avd.leder 2002                   Wioletta Ziaja 2008                        Miriam Bianca Lange 2006                        Liv Storberget 2015

Guri Granberg 2011               Gloria B. Håtun 2008                 Inger P. Bråthen 2008                Violeta Lien 2011        Tonje Fossen avd.leder 2013

   Marit R. Skuterud  2005             Laila Johansen  2010       Vegard Fossen avd.leder  2010        Shirley Haugen 2006

André Sletten 2015                               Anja Cecilie Løvås 2019                      Analisa  Schjølberg 2012              Christina Zaar, avdelingsleder 2016