Personalet vårt består av barnehagelærere, montessoripedagoger, fagarbeidere og andre medarbeider.

Her følger en oversikt over personalet med det året  de startet i barnehagen.

 

Sissel Gullberg, avd.leder 2002           Wioletta Ziaja 2008                  Miriam Bianca Lange 2006                 Liv Storberget 2015      Nancy Reistad, ...

Guri Granberg 2011          Gloria B. Håtun 2008        Inger P. Bråthen 2008     Violeta Lien 2011        Tonje Fossen avd.leder 2013

   Marit R. Skuterud  2005             Laila Johansen  2010       Vegard Fossen avd.leder  2010        Shirley Haugen 2006

André Sletten 2015                        Lina Petrauskaite ...                      Analisa  Schjølberg 2012   Christina Zaar, avdelingsleder 2016