Læringsmateriell

Montessoripedagogikken benytter mye sensorisk
materiell i læringsprosessen. Maria Montessori utviklet dette materiellet for å stimulere barnets sensoriske utvikling.

Nedenfor finnes noen eksempler:

Fargesylindere og sylinderblokker brukes i barnehagen til å trene pinsettgrepet som ledd i det skriveforberedende arbeidet, samt oppøver øye-hånd koordinasjon. Dessuten brukes de som forberedelse til matematikkundervisning for å øve opp evne til persepsjon av størrelse.

Kartpuslespill til bruk i barnehage og senere også i skolen. Barnet lærer først å pusle et enkelt puslespill som gir dem en sensorisk opplevelse av form og størrelse på kontinenter og land. Etterhvert lærer de også navnene på landene, hovedsteder, flagg osv.

Regnestaver til bruk i matematikkundervisning både i barnehage og skole. Barna lærer å assosiere tallene med mengdene og enkel addisjon i tallområdet 1-10.

Seguin-brett A brukes til å lære og assosiere navnene på tall fra 11-20 med mengdene i barnehage og skole. Brett B brukes i tallområdet 10-99.

Montessoriforbundet

Norsk montessoriforbund har følgende adresse:
Postboks 68, 1321 Stabekk
telefon: 22 83 40 00