Maria Montessori (1870 - 1952) var Italias første kvinnelige lege

«The greatest sign of success for a teacher….. is to be able to say: «the children are now working as if I did not exist»
- Maria Montessori

Hun fikk sin første ansettelse som lege på barneavdelingen ved den psykiatriske universitetsklinikken i Roma, og der kom hun for første gang i kontakt med utviklingshemmede barn. Hun observerte at disse barna ikke fikk stimulering. Gjennom arbeid med disse barna, oppdaget hun at barna kunne lære mye, bare de fikk tilrettelagt undervisning og stumulerende omgivelser.
Gjennom dette arbeidet ble hun stadig mer overbevist om at barnas problemer var vel så meget av pedagogisk som av medisinsk art. Dette førte Maria Montessori videre til studier i pedagogikk.

Da Montessori etterhvert fikk muligheten til å utvikle et undervisningstilbud for de psykisk utviklingshemmede barna ved klinikken, fikk hun også satt sine idéer ut i praksis. Inspirert av datidens store pedagoger Itard og Seguin, laget hun materiell som barna kunne arbeide med. Barna ble aktive på en positiv måte, og hun oppdaget at de kunne lære seg mye som i utgangspunktet virket umulig.

Maria Montessori var en kvinne som i sin tenkning var forut for sin tid. Hun gikk inn for å opprette en pedagogisk vitenskap. Hennes forskning skulle førte henne til oppdagelsen av barnets iboende muligheter og sensitive perioder. Hun så at det lå store ressurser skjult i det spirende menneskesinnet. Hvis barnet fra starten av ble stimulert på en riktig måte, tilpasset barnets utviklingsnivå og behov, ville skjulte evner dyrkes frem og lede til en mer allsidig personlighetsutvikling.

Maria Montessori skrev en rekke bøker om sine erfaringer og observasjoner av barn, og hun utformet den pedagogiske metoden som siden har fått hennes navn. Hun grunnla utdannelsessentra for lærere og holdt forelesninger over hele verden, blant annet i Norge, Sverige og Danmark i 1950.

Kjennskap til hennes arbeid spredte seg raskt. Hun reiste rundt for å utdanne lærere, holde forelesninger og for å opprette barnehager og skoler.

Undervisningsmetoden ble populær også i andre europeiske land, særlig i Nederland, Storbritannia og USA. Montessori samarbeidet med datidens mest kjente pedagoger og filosofer, blant dem var Sigmund Freud og Jean Piaget.

Da fascismen kom til Italia, måtte Maria Montessori rømme fra landet. Hun flyttet til India hvor hun bodde frem til 1947. Pr. i dag er India det landet som har flest montessoriskoler i verden.

Maria Montessori etablerte Association Montessori International (AMI) i Amsterdam. Organisasjonen har som hovedoppgave å gi en korrekt tolkning av Maria Montessoris pedagogikk og å utdanne pedagoger i metoden. Etter hennes død i 1952 tok sønnen Mario over ledelsen av AMI.

(fra Norsk montessoriforbunds informasjonsfolder)

"Jeg har lykkes i å lære et flertall av de utviklingshemmede fra mentalsykehuset å lese og skrive så bra, at jeg lot dem delta i opptaksprøvene til en skole for normalt utviklede barn, og de klarte prøven... Mens alle beundret fremskrittene deres, lette jeg etter årsaken til at de vanlige skolers lykkelige, friske barn kunne bli holdt på et så lavt nivå at de i intelligenstestene kunne sidestilles med mine tilbakestående elever."

(Montessori, Montessorimetoden 1909)

Montessoriforbundet

Norsk montessoriforbund har følgende adresse:
Postboks 68, 1321 Stabekk
telefon: 22 83 40 00