Text

Barns rettigheter i barnehagen
Barn har rett på et trygt og inkluderende barnehagemiljø.


Barn har rett på medbestemmelse som er i henhold til barnets modenhet.


Barn har rett på å bli sett og anerkjent.


Barn har rett til å bli respektert


Barn har utfra sin modenhet og alder rett til å ha en privat integritet.


Barn har rett på å være i et rikt utstyrt og tilrettelagt fysisk miljø

Image
Text

                                          Maria Montessori

Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon