Text

Hvordan jobber vi for at barna skal ha det bra


De voksne gir mye omsorg og varme til hvert enkelt barn. Da vil barnet få en god tilknytning til de voksne, å oppleve barnehagen som et trygt og godt sted å være.


Vi har mye spennende utstyr og materiell tilgjengelig for barna på lave hyller. Barna vil da utforske omgivelsene med stor interesse og nysgjerrighet. Den voksne veileder og hjelper. Dette fører til at barnet utvikler læringslyst og tillitt til seg selv og andre barn. Gode vennskap oppstår.


De voksne oppmuntrer barnas egne initiativ og støtter deres utforskning. Barna blir stolte over alt det de klarer å få til og vil være aktive og påvirke sin dag i barnehagen. Evnen til å ta ansvar for seg selv og andre oppstår.
Image
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon