Text

Levere barnet i barnehagen


Når dere skal levere barnet i barnehagen er det fint om barnet opplever en god overgang fra hjem til barnehage. Når barnet er klar til å komme inn banker dere på døra. En voksen på avdelingen tar imot barnet, håndhilser og ønsker barnet velkommen.


Finn dere til rette og bruk gjerne litt god tid i garderoben. Det er fint om barnet får muligheten til selv og ta initiativ. Det kan være å legge matboksen i kurven, finne tøflene sine, eller selv gå bort å banke på døra inn til avdelingen. Om barnet får litt tid og handlingsrom vil det oppleve i større grad selv å styre overgangen til barnehagen. Barnet vil da oppleve å mestre denne overgangen og få en følelse av selvstendighet.


Det kan være at barn synes det er vanskelig å skilles fra foreldrene ved levering. Og det kan være vanskelig for foreldrene å levere ifra seg et barn som gråter. Har dere tid så sitt gjerne litt ekstra med barnet i garderoben. Det vil være verdifullt for barnet å få litt ekstra omsorg og trøst fra foreldrene.


Til slutt må dere kanskje uansett levere barnet selv om barnet gråter og ikke er klar for å skilles. Da vil barnet få trøst og omsorg av de ansatte i barnehagen.


Lykke til!


Image
Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon