Vollen Montessori Skole & Barnehage

Vår visjon:
" gi barna en solid plattform for utvikling og mestring ut fra sine egne forutsetninger"