Ta gjerne kontakt med oss

Vollen Montessori Barnehage

Besøks- og postadresse: Vollenveien 34, 
1390 Vollen

Telefon  barnehage: 66 78 53 63
Telefon styrer:   91 19 13 58
E-post: barnehagen@vollenmontessori.no

Styrerassistent barnehage: sissel.gullberg@vollenmontessori.no

Administrasjons konsulent barnehage: heidi.zaar@vollenmontessori.no

hCaptcha