Montessori metoden

Vollen montessoriskole og -barnehage bygger på Maria Montessoris pedagogiske prinsipper. Barnets utvikling og sensitive perioder settes i sentrum.

Montessoripedagogikkens kjennetegn er å hjelpe barn til å hjelpe seg selv. Barna lærer gjennom arbeid med konkretiseringsmateriell som er utarbeidet av Maria Montessori. Omgivelsene i skolen og barnehagen er lagt til rette for at barn kan følge sin individuelle utvikling. Målet med metoden er å utvikle trygge og selvstendige elever som blir glad i å lære.
Skolen er godkjent for elever til og med 7. klasse. Elevtallet er voksende. Elevene i skolen går i aldersblandede grupper fra 1.-3.trinn og fra 4.-7.trinn. Fordelen med dette er at elevene kan lære i sitt eget tempo innenfor et alderspenn på 3 år.

Skolen og barnehagen er livssynsnøytral.