Fysisk aktivitet

Gymsal

Vi har en gang i uken trening i gymsal for 4 års gruppa, og en gang for førskolebarna.  Her har vi ulike typer ballspill, løping, dans, hinderløype og allsidig bevegelse. Vi har prøvd ut dette en periode og barna liker det veldig godt. Formålet er at fysisk aktivitet skal være gøy og lek, og i tillegg styrke det sosiale samholdet i mellom barna. Tidspunktet er fra 1415 til 1530. Det er Espen sammen med Andre, Vegard og Tahar som er ansvarlig for det pedagogiske innholdet og gjennomføringen av denne i gymsalen.

Stort uteområde

Vi har et stort og variert uteområde i barnehagen som barna bruker på sin naturlige måte i hverdagen.  Mulighetene er mange for allsidig fysisk aktivitet som en naturlig del i hverdagen. Med et stort område for sykling og løping, ballbinge for ballspill, innebandy og bevegelsesleker. Naturtomt med mye trær å klatre i, og fine lekeapparater som passer for de små.

Om vinteren

På vinteren er aking, ski og spark en del av de naturlige uteaktiviteter, Vi har også en snøkanon som gjør at vi kan forlenge snø sesongen ved behov.

Turer

Vi har tur en dag i uken til stranda eller til skogen hvor vi har gapahuk. (Ikke for de minste barna)

Førskolebarna

I januar/februar er det skiskole som avsluttes med en vintersportsdag sammen med 1. trinn i skolen. I september/oktober er det det felles fotballskole som avsluttes med en fotballturnering. Vi har friidrettsdag hvor det blir det løping, hinderløype, lengde- og høydehopp og kasteøvelser.