Neptun 1-3 år.

Neptun er en liten koselig småbarnsavdeling med 12-14 barn og 5 ansatte som har lokaler og et eget fint uteområde for de små. Neptun har et fint tilrettelagt miljø for barn mellom 1-3 år. Materiell, utstyr, bord, stoler, vasker doer oa.  er tilpasset barnas alder, mestring og deltakelse. 

Vi vektlegger den emosjonelle og sosiale tilknytningen mellom barna og de voksne. Dette skaper trygghet for barna ved at de blir sett, bekreftet og de får mye støtte og omsorg.  Den tryggheten som oppstår gir barna en en stor indre drivkraft til å utforske omgivelsene som er rikelig utstyrt  og tilpasset barna. 

Vi legger også til rette og støtter oppunder barnas sosiale erfaringer og gode opplevelser i lek og med andre barn.

På Neptun blir hvert barn sett og bekreftet, og det er et godt sted for et lite barn å være. 

Kom gjerne på et lite besøk for å se hvordan vi har det!

Her er de ansatte på Neptun:

      Sissel Gullberg               Wiola Ziaja                  Miriam Lange              Nancy Reitan           Christine Halstensen