Personalet vårt består av barnehagelærere, montessoripedagoger, fagarbeidere og andre medarbeider.

Her følger en oversikt over personalet med det året  de startet i barnehagen.

 

Sissel Gullberg, avd.leder 2002           Wioletta Ziaja 2008       Miriam Bianca Lange 2006          Liv Storberget 2015      Nancy Reistad, ...

Guri Granberg 2011               Gloria B. Håtun 2008               Inger P. Bråthen 2008         Violeta Lien 2011                 Tonje Fossen avd.leder 2013

   Marit R. Skuterud  2005             Laila Johansen  2010       Vegard Fossen avd.leder  2010        Shirley Haugen 2006

André Sletten 2015                             Lina Petrauskaite ...                            Analisa  Schjølberg 2012                 Christina Zaar, avdelingsleder 2016